GDPR vid kontakt med Infranord

 

Besök på Infranord.se (cookie policy)
På Infranord.se använder vi cookies och enhetsidentifierare från tredje part för att anpassa innehållet och framtida annonser samt tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Den informationen sparas inte av Infranord utan hanteras helt av leverantörer som Facebook och Google. Mer information om Infranords cookie policy hittar du här

Vid email till Infranord
Vad gäller email som skickas till Infranords anställda eller generella konton så som info@infranord.se så kommer den informationen att sparas tillsammans med alla email till och från @infranords-adresser.

Om du skickar in en jobbansökan som innehåller ett CV eller andra personliga uppgifter så kommer allt som skickats in att sparas av Infranords personalavdelning. Information kommer inte att sparas i andra sammanhang än de du skickat in - jobbansökan, fakturainformation, utbildningar (SL) och du kommer inte att kontaktas av Infranord i något annat sammanhang. 

Vid utlämnande av uppgifter till en kontaktlista
När du skriver upp dig på den här namnlistan kommer Infranord behandla dina personuppgifter (din e-postadress) för att kunna kontakta dig med mer information om vår verksamhet. Vi kommer endast behandla dina personuppgifter för det angiva ändamålet och under den tid det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet. Vi behandlar dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning och följer alltid de krav som dataskyddslagstiftningen ställer på oss som personuppgiftsansvarig.

 

Om du har ytterligare frågor om hur email eller hur dina personaluppgifter sparas går det bra att kontakta Infranords dataskyddsombud Lina Mas via dataskydd@infranord.se

 

Mer information om Dataskyddsförordningen

Infranords hantering av cookies
http://www.infranord.se/cookie-policy

Datainspektionen
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

EU General Data Protection Regulation 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Facebook 
https://www.facebook.com/about/privacy/update#

Google 
https://www.google.com/intl/sv/cloud/security/gdpr/