Menu

Hållbar utveckling

Infranord möjliggör klimatanpassade transporter och är därmed en del av framtidens transportlösningar. Vi jobbar kontinuerligt på att säkerställa en hållbar verksamhet.

Järnvägen är en del i ett samhälles säkra- och klimatanpassade transporter. Även om järnvägstransporter i sig är hållbart har järnvägen historiskt omfattat mindre hållbara aspekter. För Infranord är det självklart att i alla delar av verksamheten agera hållbart för att med full trovärdighet kunna hävda att järnvägen är spåret till framtiden.

Som marknadsledare ska Infranord vara ett föredöme i branschen. För att möta egna och omvärldens hållbarhetskrav bedriver Infranord sitt hållbarhetsarbete som en del i all verksamhet.