Menu

Etik

​​​Infranord ska vara ett bolag där allas erfarenheter tas till vara och där mångfald ses som en tillgång för verksamheten.

Medarbetare på Infranord, tekniker och administrativ personal

Med en mångfald i personalstyrkan stimuleras nytänkande som för arbetet framåt. Det är därför av yttersta vikt att samtliga medarbetare, oavsett kön, etisk eller social bakgrund, ges lika möjligheter på Infranord.

 

Infranord som arbetsplats

​På Infranord är jämställdhet och antimobbing stora frågor som vi arbetar aktivt med. Infranord ska vara ett bolag där allas erfarenheter tas till vara och där mångfald ses som en tillgång för verksamheten. Med en mångfald i personalstyrkan stimuleras nytänkande som för arbetet framåt. Det är därför av yttersta vikt att samtliga medarbetare, oavsett kön, etisk eller social bakgrund, ges lika möjligheter på Infranord.

Gemensamma riktlinjer och styrsystem medför att alla medarbetare bidrar till ett effektivare, lönsammare och mer hållbart Infranord.

Infranord har en egen verksamhet för utbildning, Infranord Academy som arbetar aktivt med utbildningar för alla medarbetare inom miljö och kvalitet. Utbildningarna tar upp Infranords ledningssystem för miljö och kvalitet samt de lagar och krav vi har att leva upp till. Utbildningarna är också anpassade efter olika yrkesroller.