Menu

Miljö

Som statligt ägt bolag ställs Infranord inför krav på att agera föredömligt ur ett miljöperspektiv.

Stödjande verktyg för miljöarbetet utgörs av Infranords hållbarhetspolicy och bolagets verksamhetssystem. Ledningssystemen för miljö och kvalitet är certifierade enligt standarderna Certifikat 14001 och Certifikat 9001.

Infranord är även certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2 i kvalitetssystem för svetsning.