Menu

Hållbarhetsredovisning

Som statligt bolag skall vi hållbarhetsredovisa enligt GRI och också vara externt granskade.

Holmestrands tunneln

​Vår hållbarhetsredovisning är en del av årsredovisningen, se Finansiella rapporter.

Vid frågor kring vår hållbarhetsredovisning kontakta Patrik Blom, hållbarhetsstrateg telefonnummer 010 121 43 45.​