Menu

Intressenter

Infranord bedriver verksamhet i hela landet och påverkar intressenter på olika sätt.

Två spikar innan dom slås ner i rälsen

​En god relation med våra intressenter är en därför en nödvändighet för att bedriva ett hållbarhetsarbete. Om vi inte känner till vår påverkan och vårt ansvar kan vi inte fokusera på rätt åtgärder och bidra till ett bättre samhällsklimat.​ Infranord påverkar och har samarbeten med en rad olika intressenter:

​Intressent​Ansvar​Dialog
​Medarbetare
 • Att skapa en säker arbetsplats.
 • Att vara ett lönsamt företag med tydliga
  styrmodeller.
 • Att vara en arbetsplats för alla.
 • Att arbeta mot mobbing och diskriminering.
 • Medarbetarsamtal
 • Infrapulsen
 • Arbetsplatsträffar
 • Skyddskommittéer
​Kunder
 • ​Att leva upp till kontrakt.
 • Att vara en pålitlig, korrekt och professionell
  entreprenör.
 • Att leverera en säker, punktlig och
  miljöanpassad järnväg till rätt pris.
 • ​Kundmöten
 • Affärsmöten
 • Byggmöten
 • NöjdKundIndex (NKI)
​Ägare
 • ​Att Infranord uppfyller ägarens mål för lönsamhet och soliditet, samt
  lämnar utdelning enligt fastställd policy.
 • Att våra entreprenader genomförs med låg
  miljöpåverkan och hög säkerhet.
 • ​Ägardirektiv
 • Styrelsemöten
 • Möten med
  Näringsdepartementet
​Leverantörer
 • ​Infranord är Nordens största järnvägsentreprenör och vi har ett ansvar att inte missbruka vår dominerande ställning.
 • Att våra krav är tydliga och transparenta.
 • Säkerhetsmässigt ansvar för inhyrd personal.
 • Leverantörsbedömning
 • Leverantörsuppföljning
 • Fysisk leverantörsrevision