Hållbart föredöme

Järnvägen är en del i ett samhälles säkra och klimatanpassade transporter. Som marknadsledare ska Infranord vara ett föredöme i branschen För att möta egna och omvärldens hållbarhetskrav bedriver Infranord hållbarhetsarbete som en del i all verksamhet. Infranords ansvar är att möjliggöra säkra, punktliga och hållbara järnvägstransporter till nytta för kunder, ägare och samhälle.

Social hållbarhet
Infranords hållbarhetsarbete innefattar även ett socialt perspektiv. Infranord har en nollvision mot diskriminering och oetiskt uppträdande. Infranord ska stå för ett korrekt agerande, vara en god samhällsaktör och verka för jämställdhet och mångfald. 

Säkerhet är en del av vårt hållbarhetsarbete
När intensiteten i järnvägstrafiken ökar blir säkerhetsfrågorna allt viktigare. Infranords ambition är att vara i framkant med insatser och kunskap om säkerhet och bolaget har en nollvision vad gäller olyckor.