Jobba med oss

En stimulerande arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter gör att våra medarbetare trivs. För att behålla och attrahera blivande och befintliga medarbetare är det avgörande att Infranord är en attraktiv arbetsgivare. 

Infranord har under de senaste åren genomfört en rad förändringar i syfte att skapa en mer fokuserad och målinriktad organisation där medarbetare trivs, chefsansvaret är tydligt, utvecklingsmöjligheterna goda och säkerheten hög. Förändringarna har gett önskad effekt och Infranord har bra förutsättningar att både bibehålla och rekrytera branschens bästa medarbetare.

Kom och jobba med oss!