Menu

Möt våra medarbetare

Medarbetare på Infranord, tekniker och administrativ personal

En stimulerande arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter gör att våra medarbetare trivs. För att behålla och attrahera blivande och befintliga medarbetare är det avgörande att Infranord är en attraktiv arbetsgivare. Vi skapar förutsättningar för säkert arbete. Dessutom ska kulturen präglas av arbetsglädje, gott ledarskap och goda utvecklingsmöjligheter. Hur vi lever upp till detta följer vi regelbundet upp i en årlig medarbetarundersökning.

Se filmerna om några av våra medarbetare här till höger och hör de själva berätta om hur det är att arbeta på Infranord.