Student

 Järnvägen är en viktig del i framtidens hållbara infrastruktur. Förutsättningarna för järnvägsbranschen är goda och innovationsmöjligheterna större än någonsin. Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige. Vi ser det som vår uppgift att erbjuda mest järnväg för varje krona som våra kunder investerar. Under kommande år står Infranord inför stora pensionsavgångar vilket innebär möjligheter för dig som vill arbeta med frihet under ansvar och utvecklas i en bransch med enorma utvecklingsmöjligheter.


Samtliga utbildningar inom järnväg hittar du här