Infranord examensjobb

Big Data, Artificiell Intelligens och smarta lärandemetoder utgör ett smörgåsbord av möjligheter som ska förbättra järnvägen. Vill du vara med och bidra?

Regeringen har avsatt historiskt stora belopp för att kunna bekosta ett proaktivt och riktigt bra underhåll av järnvägen och det är nu upp till järnvägsbolagen att säkerställa en superhög effekt av varje investerad järnvägskrona.

Ta chansen att bidra till en bra järnväg och en hållbar framtid genom att göra ditt examensarbete på Infranord. På Infranord får du möjlighet att fördjupa dig i hur ny teknik konkret kan bidra till ett effektivt och proaktivt underhåll av järnvägen. 
Hos oss finns även spännande utmaningar för ingenjörer som vill bli projektledare eller arbetsledare.

Kontakta oss så får du veta mer 

Fakta om Infranord

Verksamhet
Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret till framtiden.

Anställda
1900 personer varav cirka 1300 tekniker.

Omsättning
Över 4 miljarder SEK

Ägare
Infranord ägs till 100 procent av svenska staten.

Huvudkontor
Solna i Sverige

Dotterbolag
Norge