Tekniksprånget

​Infranord tar emot praktikanter genom Tekniksprånget

Två studenter läser i sina böcker

Tekniksprånget är en nationell satsning för att få fler ungdomar att vilja utbilda sig till ingenjör.

Infranord kommer att ta emot praktikanter genom Tekniksprånget efter årsskiftet. Under fyra månader får de möjlighet att prova på att arbeta inom olika tekniska funktioner på Infranord för att skaffa sig praktiskt erfarenhet inför framtida studier och yrkesval.

Att ta emot praktikanter är en viktig del i Infranords arbete att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att påverka ungdomarnas val av studier och inriktning bidrar vi också till att det inte blir lika stor kompetensbrist i framtiden som det är idag.

År 2030 beräknar SCB att det kommer att saknas över 50 000 ingenjörer i Sverige. Därför finns Tekniksprånget, som drivs av IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien på uppdrag av regeringen. Målet med Tekniksprånget är att skapa ett intresse för ingenjörsyrket och på så sätt få fler att välja ingenjörsstudier.

Alla som är under 21 år och har gått ut gymnasiet med behörighet att söka en ingenjörsutbildning kan söka till Tekniksprånget.

Följ våra tekniksprångare på Instagram 

Läs intervjuer med Tekniksprångarna HannaJosef och Anna

Möt våra praktikanter

Praktik som Signaltekniker
Intervju med Christopher från Trafikverkskolan 

Maskinteknik är coolt 
Intervju med tekniksprångaren Hannah 

Komplexa kompetenta maskiner
Intervju med tekniksprångaren Josef

Inspirerad av Infranord
Intervju med tekniksprångaren Anna