Praktik som Signaltekniker

–Jag är överväldigad av bemötandet på Infranord. Alla är så inkluderande och delar generöst med sig av kunskap och erfarenhet. Dessutom får vi alltid erbjudande om att hänga med ut på olika jobb. Både Carl och jag har i stort sett fått göra jobb helt själva under ledning av Anders Thuvesson som är min mentor som Signaltekniker, berättar Christopher Ahston, Praktikant från Trafikverkskolan.

Christopher Ahston, 20 år, är en av totalt två praktikanter som praktiserar på Infranords etablering i Helsingborg. Både Christopher och Carl Törnqvist, som den andre praktikanten heter, studerade Signalteknik på Trafikverkskolan i Ängelholm. Dessförinnan gick de en treårig gymnasieutbildning inom el- och energi. Studierna på Trafikverkskolan avslutades den 28 februari i år. Sedan dess praktiserar de på etableringen i Helsingborg.

Trafikverkskolans praktikperiod är 14 veckor lång. Under denna period ska praktikanter erbjudas möjlighet att praktisera teoretiska kunskaper. Som praktikant på Infranord ingår man i ett arbetslag och följer samma schema och arbetstider som arbetslaget. Arbetstiderna kan variera beroende på vad som ska utföras. Praktikanten blir tilldelad en person, en mentor, som utgör ett stöd under hela praktikperioden.

–Jag kom i kontakt med Infranord under utbildningen på Trafikverkskolan. Trafikverkskolan besökte oss i slutet av andra året och berättade om utbildningsmöjligheter för järnvägsjobb. Kombinationen kort utbildning och lång praktik attraherade mig säger Christopher.

Etableringen och arbetslaget i Helsingborg har gjort ett mycket bra intryck på Christopher och Carl, som själva har tagit initiativet att besöka skolor i Helsingborg för att berätta om hur det är att utbilda sig och praktisera på järnvägen. Signaltekniker och mentor Anders Thuvesson, har varit behjälplig med fakta om Infranord och mottagandet har varit mycket positivt bland eleverna.

–Jag älskar att lära ut det jag kan. Därför har Carl och jag tagit ett eget initiativ att besöka skolor för att berätta om utbildningen och den fantastiska praktik vi får hos Infranord. Jag kände själv att jag ville lyssna på någon som precis hade gjort sin utbildning och praktik när jag själv gick i skolan. Helst hade jag velat praktisera en vecka före studierna för att få en bättre verklighetskänsla om själva yrket. Med facit på hand känner jag att jag har gjort ett bra val avslutar Christopher.

Möt våra praktikanter

Praktik som Signaltekniker
Intervju med Christopher från Trafikverkskolan 

Maskinteknik är coolt 
Intervju med tekniksprångaren Hannah 

Komplexa kompetenta maskiner
Intervju med tekniksprångaren Josef

Inspirerad av Infranord
Intervju med tekniksprångaren Anna