Menu

Leverantörer

Infranord har höga krav på sina leverantörer. Bolagets uppförandekod och hållbarhetspolicy bifogas alltid till leverantörsavtal.

Nya leverantörer genomgår en godkännandeprocess, som börjar med en självutvärdering. Kraven varierar beroende på vilken vara eller tjänst som ska handlas upp. Det kan handla om att uppfylla säkerhetskrav för inhyrd personal, att ha godkända säkerhets och miljösystem, eller om att miljökrav på maskiner måste vara uppfyllda. Infranord ställer också krav på leverantörens underleverantörer och även dessa ska godkännas av Infranord.

Alla leverantörer utvärderas kontinuerligt enligt en revisionsplan. I denna ingår inspektion av arbetsplatser och stor vikt läggs vid styrning och system för säkerhetsarbete.