Infranords värderingar

Tekniker står på rälsen bredvid järnvägsläggare

Infranord har flera policys och värderingar som även våra kunder, leverantörer och samarbetspartners ålägger sig att följa då de inleder ett samarbete med oss. För oss på Infranord är det viktigt att Du som leverantör stödjer våra värderingar och vår uppförandekod.

Infranords uppförandekod

Infranords hållbarhetspolicy