Menu

Uppförandekod

​Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och används för att styra och utveckla vår verksamhet.

Fyra tekniker står bredvid ett Infranordtåg vid Minnesund
Uppförandekoden innehåller Infranords affärsprinciper, åtaganden och krav gällande arbetsförhållanden, miljö- och samhällsansvar, kommunikation samt ekonomi. Efterlevnaden av Infranords uppförandekod följs upp.