Avvikelsehantering

Vid avvikelse, tillbud eller olycka skall underentreprenör anmäla detta till platsledningen.

Anmälan ska ske skriftligen och minst omfatta följande:

- Vad har hänt?
- När hände det?
- Var hände det?
- Omedelbar åtgärd (uppgift om vilka åtgärder som vidtogs direkt på plats)
- Namn på den som kan ge fler upplysningar i ärendet.

Platsledning ansvarar för att avvikelsen rapporteras vidare enligt Infranords rutiner.