Maskiner, fordon och redskap

Järnvägsläggare lyfter räls på plats

Miljökrav på maskiner och arbetsredskap
Krav på fordon, maskiner och arbetsredskap som är ställda och verifierade vid tecknande av kontrakt kontrolleras av platsledning i samband med uppstart av arbeten. Nedanstående krav gäller generellt vid arbeten för Trafikverket och framgår i detalj av Miljökrav vid upphandling i entreprenader. För känsliga områden gäller skärpta krav.


Grundkrav 2017 Lätta fordon
Personbilar med högre emission av CO2 än 200 g/km ska inte användas.
Lätta lastbilar med högre emission av CO2 än 250 g/km ska inte användas.
Lätta fordon äldre än 8 år ska inte användas.

Grundkrav 2017 Tunga fordon
Tunga fordon ska uppfylla Euro IV. Senare Euro - krav är också tillåtna.
Använda tunga fordon, som berörs av kraven, ska redovisas i en förteckning (reg. nr., Euro - klass och fordonstyp).

Skärpta krav i känsliga områden 2017 Tunga fordon
Tunga fordon ska uppfylla Euro V. Senare Euro - krav är också tillåtna.
Använda tunga fordon, som berörs av kraven, ska redovisas i en förteckning (reg. nr., Euro - klass och fordonstyp).
 
2017 Grundkrav – Arbetsmaskiner
Spårgående järnvägsarbetsmaskiners motorer och väghyvlars motorer som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla Steg l. Senare Steg-krav är också tillåtna.
Övriga arbetsmaskiners motorer som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla Steg lI. Senare Steg-krav är också tillåtna.
Arbetsmaskiners motorer som inte omfattas av EU:s regelverk får vara högst 10 år gamla.
För arbetsmaskin med motor som används mycket sparsamt och/eller som har en lång ekonomisk livslängd kan undantag tillåtas från krav om beställaren så medger.

Skärpta krav i känsliga områden 2017
Spårgående järnvägsarbetsmaskiner motorer som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla Steg ll. Senare Stegkrav är också tillåtna.
Övriga dieseldrivna arbetsmaskiners motorer som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla Steg IIIA. Senare Steg krav är också tillåtna.
Bensindrivna arbetsmaskiners motorer som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla Steg ll. Senare Steg - krav är också tillåtna.
Arbetsmaskiners motorer som inte omfattas av EU:s regelverk får vara högst 6 år gamla.

Arbetsmaskiner - Undantag
För maskiner som används sparsamt, enligt definitionen ovan, eller som har en lång ekonomisk livslängd finns möjlighet att göra avsteg från kraven på Steg-nivåer. Undantag måste alltid avtalas med beställaren i förväg och dokumenteras genom ett daterat
beslut.