Miljöolycka

Följande rutin gäller för vid utsläpp av olja, diesel eller andra kemiska produkter:

Första person på plats
1. Stoppa flödet! Tillse att oljeakutväska eller saneringsmedel kommer på plats och används.

2. Kontakta driftledningsområdet.
3. Vid utsläpp som hotar grundvatten, vattentäkt etc: Kontakta Bandriftledningen eller Räddningstjänsten 112.
4. Samla upp det som går.
5. Kontakta ansvarig arbetsledare eller platschef.
6. Markera platsen om fordonet måste flyttas.

Infranords platsledning (arbetsledare/platschef) ansvarar för följande åtgärder:

- Kontakta kunden vid miljöpåverkande utsläpp.
- Kontakta kommunens miljökontor i samråd med kund.
- Kontakta saneringsföretag vid behov.
- Informera miljöhandläggare vid Infranord AB. Upprätta avvikelserapport.