Miljöutbildning

Suddig bild på järnvägsläggare som passerar

När underentreprenör arbetar under egen arbetsledning skall denne kunna uppvisa intyg på grundläggande miljöutbildning på minst fyra timmar. Utbildningen skall ha genomförts under den senaste femårsperioden och innehålla minst följande moment:

- Lagar och regler som styr miljöarbete, till exempel hantering av farligt avfall och kemikalier.
- Miljöstyrning i entreprenader, till exempel innehåll i miljöplaner och åtgärder vid miljöolycka
- Miljökritiska aktiviteter för branschen, till exempel användning av fordon och maskiner samt hantering av miljöfarligt avfall och kemikalier.

Samtlig personal i uppdraget skall informeras om plats- och projektspecifika miljökrav och risker som berör deras arbete.