Disciplinära åtgärder

Kabelfästen

Den som bryter mot gällande säkerhetsföreskrifter kan utan förvarning avvisas och/eller stängas av från arbetsplatsen.