Alkohol och droger

Suddig bild på Infranord anläggning

Alkohol och droger får inte intas på våra arbetsplatser.


En påverkad eller bakrusig person på arbetsplatsen är både en fara för sig själv, för sina arbetskamrater och sin omgivning.


Dessa personer ska omedelbart avlägsnas från arbetsplatsen, respektive arbetsgivare ansvarar för att hemkomsten säkerställs.