Elsäkerhet

Kabelfästen

Alla arbeten eller åtgärder på starkströmsanläggningar ska utföras på ett sådant sätt att kraven uppfylls på nödvändig säkerhet för personer, egendom och husdjur. Arbetet görs under elsäkerhet.


Endast behörig installatör, eller elektriker som arbetar under behörig installatör, får göra ingrepp i elinstallationer på arbetsplatsen/arbetsområdet.


Alla elektriska verktyg, utrustningar och kablage ska kontrolleras regelbundet. Defekt utrustning ska tas ur bruk.