Skador och tillbud

Suddig bild av tåg som närmar sig

Olyckor som berör arbetsplatsen, tågtrafiken, el- eller trafiksäkerheten, tredjeman eller kombinationer härav ska omedelbart anmälas till driftledningscentralen eller motsvarande funktion. Att detta sker ingår i varje medarbetares ansvar.

Allvarliga arbetsolyckor och tillbud ska anmälas till arbetsmiljöverket.
Olyckor och tillbud som uppstår inom verksamheten ska rapporteras till Infranords arbetsledning.

Ensamarbete

Vid utförande av farligt arbete får ensamarbete inte förekomma om inte säkerheten genom särskilda åtgärder kan garanteras (AFS 1982:3, ”Ensamarbete”).