Uppställning av järnvägsfordon

Infranords lok med plog står parkerad

Infranord ska ställa upp sina fordon på av beställaren anvisad plats. Samma regler gäller för underentreprenörer.