Risker i arbetet

Räls kapas där en tekniker står bredvid

Alla på arbetsplatsen ska känna till riskerna i sitt arbete samt vilka säkerhetsåtgärder som gäller.


Infranord ansvarar för att genomgöra riskanalys/riskbedömning för planeringen och egna arbetsmoment.


Våra underentreprenörer ska lämna uppgifter om risker (riskanalys) och förslag till åtgärder till Infranord innan arbetet påbörjas, samt medverka vid riskanalys i den omfattning som Infranord kräver.