Uppföljning och kontakt

Två kvinnor arbetar på kontoret

Uppföljning sker fortlöpande på Infranords arbetsplatser inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö-, el- och trafiksäkerhet.

Vid tveksamheter kring vilka regler som gäller på Infranords arbetsplatser ska arbetsledningen kontaktas.