Menu

Villkor för inköp av varor och tjänster

Lok med plog kör igenom snön

Dessa allmänna villkor gäller för koncernen Infranord AB för inköp av varor och tjänster. Villkoren omfattar även med tjänst eventuellt tillhörande produkter. Avvikelser från villkoren skall avtalas skriftligen för att bli gällande.

 

Allmänna villkor för inköp av tjänster (pdf)

Allmänna villkor för inköp av varor (pdf)