Infranord fick nytt oppdrag i Holmestrand, Norge

​Infranord har fått oppdraget med å utføre spor- og kontaktledningsarbeidet for det nye dobbelsporet mellom Holm - Holmestrand – Nykirke, ca 10 mil sør for Oslo. Kontrakten omfatter hele strekningen på 14,1 kilometer, hvorav 12,3 kilometer er i tunnel. Den nye Holmestrand stasjon blir liggende midt i tunnelen. Det nye dobbelsporet er dimensjonert for en hastighet på opptil 250 km/time.

  • Det er et spennende og komplisert oppdrag. Vi er glad for at Infranord Norge har fått sin andre store nybyggingskontrakt, sier Roar Solhaug, adm. dir. Dette er et oppdrag hvor vi får brukt Infranords spor- og KL-spesialister og store skinnegående maskiner.