Banverket Produktion bygger nya spår åt LKAB

Lok som plogar bort snö

Banverket Produktions tekniker ska bygga nya upplagsspår på Sjöbangården i Kiruna på uppdrag av LKAB. Entreprenadsumman uppgår till drygt fem miljoner kronor.
Det är totalt 2 200 meter nytt spår som ska byggas i två etapper om 1 100 meter vardera. Det nya spåret byggs parallellt med det befintliga som kommer att vara trafikerat under hela byggtiden.  
Nästa etapp startar i slutet av juni 2010 och ska vara klart en månad senare. Då har ytterligare 1 100 meter spår byggts. När allt är färdigbyggt ska hela sträckan spårriktas. Dessförinnan helsvetsar teknikerna spåret under vår och sommar. Avslutningsvis rivs det gamla spåret.

2009-11-02