Banverket Produktion driftsätter Sundsvalls bangård med ATC

Arbetet är ett samarbetsprojekt  med Banverkets Investeringsdivision och beräknas pågå under hela sommaren.

Under 2008 byggdes även Borlänge och Gävle bangårdar om för ATC-drift.

 

* ATC betyder Automated Train Control och innebär att baninformation överförs till fordonet och om nödvändigt bromsas tåget automatiskt.

2009-04-27