Banverket Produktion Entreprenad kör makadam åt Volker Weiss

Sedan 2008 har Banverket Produktion uppdraget att köra makadam vid spårbytet norr om Kiruna. I år väntas cirka 26 000 kubikmeter makadam att köras till spårbytet. Arbetet påbörjas i juni och avslutas i augusti 2009.

2009-04-27