Banverket Produktion utför BEST-arbeten på Ådalsbanan

Totalt tretton hade tillfrågats men endast tre inkom med anbud. De övriga företagen var Dateli Installation AB och Balfour Beatty Rail AB.

Banverket Produktions anbudssumma låg cirka 50 procent lägre än konkurrenten BB Rail AB.

2009-08-19