Banverket Produktion vann kraftupphandling

Banverket Produktion har uppdraget redan idag men i det nya kontraktet har det geografiska området utökats med Dalarna och har upphandlats i konkurrens.  Kontraktssumman beräknas vara värd omkring 32 miljoner kronor och gäller i tre år med option på ytterligare två år med start i november 2009. 
Uppdraget innebär bland annat besiktning och underhåll av exempelvis omformarstationer, transformatorstationer, sektioneringsstationer, kopplingsstationer, felstationer och nätstationer. Totalt rör det sig om 44 anläggningar i mellersta Sverige.

2009-06-11