Botniabanan ansluten i norr

Vid en mindre ceremoni som hölls den 12 oktober kopplades Botniabanans norra ände ihop vid Bergsboda i Umeå. Sedan tidigare har Botniabanan anslutits i söder till Ådalsbanan vid Ångermanälven. Därmed är nu hela sträckan på 19 mil en del av det svenska järnvägsnätet.
Ceremonin för ihopkopplingen innebar att fyra vanliga rälsbefästningar ersattes av fyra förgyllda sådana. Två monterades av en representant från Botniabanan och Anders Edin, distriktschef vid Banverket Produktion, fick montera en av de förgyllda rälsbefästningarna. Den fjärde och sista monterades av en representant från entreprenadföretaget Strukton.
Banverket Produktion var den första entreprenören på Botniabanan 2003 i Örnsköldsvik. Trots att rälsen är lagd och ansluten återstår en hel del arbete innan banan är klar för trafik. Bland annat återstår monteringen av kontaktledningar och installation av nya signalsystemet ERTMS. Den 28 augusti 2010 invigs Botniabanan av kungen.

2009-10-16