Ja till bolagisering av Banverket Produktion

​Regeringens utredare Jan Sundling föreslår i sin utredning att Banverket Produktion ska bolagiseras. Han menar att det finns en tydlig förväntan från marknaden på att en bolagisering ska genomföras inom kort.

​I utredningen, som presenterades den 2 mars 2009, framgår att Banverket Produktion är så väl förberedd som man kan vara för en bolagisering. Under 2009 genomförs ett systematiskt och professionellt förberedelsearbete inför bolagiseringen vilket gör att man nu är inställd på att ta nästa steg i processen.

Enligt utredningen är det inte aktuellt att dela upp verksamheten i flera mindre bolag för att på så sätt få några jämnstora aktörer på marknaden. Ett sådant förslag, menar utredningen, riskerar istället att minska effektiviteten totalt. Marknaden är mer betjänt av ett väl fungerande lönsamt ledande företag.

Att inte genomföra bolagiseringen risekrar att uppfattas negativt av marknaden och kan dessutom innebära att nyckelpersoner lämnar verksamheten och att motivationen och drivkraften försvagas.

Läs hela utredningen i länken här:

 

 

Sammanställt av: Ann Lindblad

 

2009-03-04