Jan Sundling utsedd till särskild utredare

Jan Sundling, som tidigare varit vd för Green Cargo, är sedan ett par månader vice ordförande för Banverket Produktions internstyrelse.
Utredarens uppgift blir att identifiera och hantera samtliga övergångsfrågor vad gäller lokaler, IT-system och personal, aktualisera den befintliga finansiella värderingen av verksamheten samt ta fram förslag till överlåtelseavtal mellan staten och bolaget.
Inriktningen är att överföringen av verksamheten sker den 1 januari 2010. De genomförda åtgärderna ska redovisas senast den 31 mars 2010.

2009-09-04