Minister undertecknade överlåtelseavtal

Infrastrukturminister Åsa Torstensson och Infranords styrelseordförande Jan Sundling
Det rådde feststämning i det konferensrum på Näringsdepartementet på Vasagatan där infrastrukturminister Åsa Torstensson, Infranords styrelseordförande Jan Sundling, VD Niclas F Reinikainen, projektledare Per Ericson och en rad jurister och medarbetare från PWCL och departementet hade samlats för att underteckna dokument som formellt gör att Infranord bildas. 

Infrastrukturminister Åsa Torstensson gick runt och hälsade på alla deltagare innan hon och Infranords styrelseordförande, Jan Sundling, satte sig ner för att underteckna de två huvuddokumenten för bland annat rörelse- och fastighetsöverlåtelse.
- Det här är nästa ballong som flyger iväg mot en ny och kreativ utveckling som bolag. Bolagiseringen av Banverket Produktion sker precis i rätt tillfälle med tanke på vad som händer i transportpolitiken i övrigt, sade Åsa Torstensson. 
 
När Jan Sundling tog till orda passade han på att tacka alla som har varit delaktiga i arbetet med att bilda det nya bolaget Infranord.
- Jag har ju redan varit med om en sådan här förändring en gång tidigare när Green Cargo bildades och jag är övertygad om att även den här verksamheten kommer att må mycket bra av att stå på egna ben.
 
Även Infranords VD, Niclas F Reinikainen passade på tillfället att tacka Per Ericson, projektledare för bolagiseringen och Helen Lefvert från Näringsdepartementets enhet för infrastruktur genom att överlämna en varsin blombukett. 
2009-12-22