Strategiskt viktig order till Banverket Produktions verkstad

Arbetet innebär att ny utrustning för signalsystemet ERTMS ska monteras i motorvagnen. Därefter ska fordonet  användas för provdrift på Botniabanan.

Ordern är strategiskt viktig eftersom marknaden för installation av ERTMS väntas bli omfattande på längre sikt.

2009-04-27