Upprustningen av Luleå bangård fortsätter

- Vi kommer bland annat att bygga en helt ny växel och revidera tolv andra växlar som sedan ska läggas ner på nya ställen i anläggningen, säger platschef Thomas Fredriksson på en knastrig mobiltelefonlinje.

Han berättar att arbetet även innefattar spårarbeten och ombyggnationer i signalställverk samt kontaktledningsarbeten.
Banverket Produktion har redan stor erfarenhet av projektet genom sitt arbete med de två tidigare etapperna. Totalt består hela projektet av sju etapper.
- I det här arbetet har vi en annan samarbetsform; en så kallad utökad samverkan. Det innebär att projektering och byggnation sker samtidigt vilket är nytt för oss, fortsätter Thomas Fredriksson.
Arbetet startar den 22 juni och pågår fram till den 5 oktober.

2009-06-11