Citytunneln invigd - Infranord sköter drift och underhåll

Citytunneln är en infrastrukturlösning som knyter ihop järnvägen norr om Malmö med järnvägen mot Trelleborg, Ystad och Köpenhamn. Infranord sköter drift och underhåll av Citytunneln de närmaste fem åren och har varit involverade i byggandet av Citytunneln på fler sätt. Inom ramen för Citytunnelprojektet genomfördes Ban-, El- och Tele-installation samt inredningsarbeten. Infranord har även genomfört signalarbeten inom ramen för projektet bangårdsombyggnad av Malmö C.

Banarbetet inom Citytunneln har inneburit byggande av en ca 17 km lång spåranläggning varav 12 km är i form av s k ballastfritt spår. I uppdraget som involverar el ingår installation av kontaktledningsarbete, låg- och mellanspänningsställverk i 13 st tvärtunnlar och i ett antal teknikrum på stationerna Malmö Centralstation och Triangeln, samt teknikrum vid Holma.

Mer information om Citytunneln: www.citytunneln.com  

2010-06-12