Infranord moderniserar Norge/Vänerbanan

- Det är glädjande att Infranord vunnit kontraktet att modernisera en sträckning längs med Norge/Vänerbanan. Uppdragets omfattning visar att Infranord erbjuder kompletta kostnadseffektiva lösningar, säger Niclas F Reinikainen, VD, Infranord.

Uppdraget vid sträckan Velanda-Prässebo är en sk BEST-entreprenad som bland annat omfattar teknikarbeten vid banan, spåret, elförsörjningen, signalsystemet och telekommunikationen. Infranords arbete inleds med en planeringsfas under vecka 48. Beställare är Trafikverket.

Arbetet omfattar bland annat:

BANA • Byggnation 30 000 spårmeter järnväg KONTAKTLEDNING • Ny kontaktledning längs hela sträckan 30 000 spårmeter.
SIGNAL • Ny signalanläggningen längs hela sträckan LÅGSPÄNNING • Växelvärme, växelbelysning TELE • Ny teleanläggning längs hela sträckan.

För ytterligare information kontakta:

Niclas F Reinikainen, VD, Infranord Tel: 010- 121 43 01

Madelene Sandgren, Kommunikationschef, Infranord Tel: 010-121 59 28 madelene.sandgren@infranord.se
2010-12-01