Infranord moderniserar sträckan Håkantorp – Herrljunga

Anledningen till införandet av fjärr- och linjeblockering är att Trafikverket vill arbeta för att ta bort tåganmälningssträckor (TAM-sträckor) på järnvägsnätet. Efter installationen kommer delen Herrljunga – Håkantorp att styras från driftledningscentralen i Göteborg, det blir en modern och effektiv tåghantering.

Beställare är Trafikverket som i tilldelningsbeslutet beskriver affären som ett el, signal, tele och mätuppdrag.

Arbetet påbörjas i början av maj och ska pågå till slutet av mars 2011.
Arbetschef: Jan Sparw

Platschef: Peter Wistrand

2010-05-05