Infranord nominerad till FIA:s kvalitetspris

Vid projektet Luleå Malmbangård - etapp 3 har Banverket varit byggherre och även de som sökt kvalitetspriset för detta projekt med bland annat denna motivering:

Projektet har genomförts från beställning till färdigställande på 8 månader och trafikpåverkan har varit liten. Denna samverkansentreprenad har jämfört med en traditionell entreprenad haft en betydligt smidigare och lättare hantering av ändrings- och tilläggsarbeten samt förtydliganden och frågor från parter under genomförandet.

Entreprenör i projektet var alltså Infranord och Vectura har varit konsult.

Juryn för FIAs kvalitetspris 2009 består av:
• Malin Löfsjögård, Riksdagsledamot (M),Teknologie doktor
• Pelle Granbom, tidigare GD Banverket
• Jan Söderström, tidigare SKL
• Håkan Blom, tidigare VD Tyréns, även föredragande och sekreterare
• Åsa Söderström Jerring, ordförande i FIA

2007 gick FIAs kvalitetspris i kategorin ”Driftprojekt” till Värmlandsbanorna där Infranord (Banverket Produktion) var entreprenör.

FIA dagen hålls torsdag den 18 mars klockan 09.00-18.00 på Clarion Hotel, Stockholm.

2010-03-03