Infranord och E-on delar på kraftuppdrag i Sverige

Infranords krafttekniker kommer att arbeta med att läsa av och byta ut energimätare på olika omformarstationer i regionerna på uppdrag åt Trafikverket för att kontrollera och hålla nere den totala energiförbrukningen. Arbetet påbörjas i sommar och kommer att pågå ända in på 2011.

 

En omformarstation omvandlar den elektriska energin till den spänning och frekvens som krävs för att kunna driva tågen. Den omvandlade energin matas sedan ut till tågen via kontaktledningsnätet.

 

Arbetschef: Magnus Öqvist
Platschef: Jan Wallin

2010-05-06