Infranord rustar upp Haparanda bangård

Infranords uppdrag vid Haparanda bangård etapp 1 omfattar mark, spår- el och tele-arbeten som beräknas att kunna påbörjas i slutet av september 2010. Enligt kontraktet som är värt ca 19 miljoner SEK ska uppdraget vara klart i slutet av juni 2011.
- Upprustningen av Haparanda bangård ingår i moderniseringen av Haparandabanan. Vi är självfallet stolta över att Infranord vann detta uppdrag. Vi kommer snarast att påbörja markarbetena innan det fryser på. När första snön kommit är det fortfarande möjligt att utföra viss del av arbetet med el och kontaktledningsstolpar, berättar Roger Töyrä, Arbetschef vid Infranord.

Läs mer om Haparandabanan: http://www.trafikverket.se/haparandabanan

För ytterligare information kontakta: Roger Töyrä, Arbetschef, 010-121 41 00 Johan Furestad, Informatör, 010-121 24 95
2010-09-21