Infranord vann kontrakt på Kiruna nya järnväg

Kontraktet är strategiskt viktigt då det innebär att vi är den första BEST-entreprenören på Kiruna nya järnväg, där BEST står för Ban, El, Signal och Telearbeten. Kontraktsarbetena omfattar kontaktledningsupprustning på sträckan Kiruna-Krokvik och förberedande arbeten för anslutning till Kiruna nya järnväg. De förberedande arbetena innebär bland annat åtta nya växlar, markarbeten och kanalisation.  Arbetena är lokaliserade på Råtsi bangård och på stationssträckan Kiruna-Krokvik. Arbetena påbörjas genast för att vara klart under hösten 2010.

2010-03-19