Ny- och ombyggnationen av Umeå godsbangård färdig

Drifttaget av nya godsbangården skedde i månadsskiftet juli - augusti med inkoppling av den nya spåranläggningen, kontaktledning, lågspänning och signalanläggningen. Arbetet vid inkopplingen involverade ett 50-tal anställda under sju dagar då det rådde totalstopp för trafiken intill godsbangården.
- Infranord lyckades mycket bra med det omfattande inkopplingsarbetet. Vi har stor erfarenhet av att lösa tekniskt komplexa uppdrag av detta slag vilket bevisades tydligt vid bl a driftsättningen av Umeå godsbangård. Alla medarbetare som varit delaktiga kan känna sig väldigt stolta över det utförda arbetet i samband med byggnationen och drifttagningen av nya bangården som har stor betydelse för regionen, säger Erkki Kantojärvi arbetschef vid Infranord i Umeå.


Färdigställandet av den nya godsbangården har varit viktigt för norra Sverige, särskilt ur ett logistiskt perspektiv. Den nya godsbangården möjliggör intensivare trafikvolym för godstågen vilket ger fördelar för industrierna i regionen.

Infranord har haft följade uppdrag vid ny- och ombyggnationen av Umeå godsbangård.

- Nybyggnation ca 18 000 m spår
- Nybyggnation 36 st växlar
- Omfattande signalarbeten
- Kontaktledningsarbeten
- El/Telearbeten
- Markarbeten
- Rivningsarbeten

2010-09-10