Nytt uppdrag för Infranord vid Göteborg Central

Suddig nattbild på järnvägsarbete

Befintligt ställverk vid Göteborg Central är 30 år gammalt och saknar både reservdelar och möjlighet att kunna hantera mera tågtrafik. Det nya signalställverket gör det möjligt att öka kapaciteten och är en förutsättning för att tågtrafiken i Göteborg med omnejd ska kunna utvecklas. Risken för driftstörningar minskar och felavhjälpningen blir snabbare.

Infranord som tidigare har haft uppdrag i samband med byggnation av det nya signalställverket har nu vunnit ytterligare två etapper. De här två etapperna kommer att pågå fram till hösten 2012. Hamnbanan och Göteborg – Kville kopplas in 2011 och Marieholmsbron – Sävenäs rangerbangård 2012.

– Det här är väldig roligt och ett viktigt uppdrag för Göteborgsregionen, säger arbetschef Jan Sparv.  Vi är nu etablerade och börjar med markarbetena i september. Förutom byggnation av signalanläggning, som är den tunga delen, ingår även vissa ban-, el- och telearbeten.


En ny upphandling kommer därefter på ytterligare 2-3 etapper för inkoppling av Olskroken, Västkustbanan och Kust-till-Kustbanan samt Västra stambanan. Hela projektet beräknas vara klart 2015.


Arbetschef Jan Sparv
Platschef Tore Öman

2010-08-11