Återställning av översvämmad järnväg i Småland

Översvämning vid järnväg i Småland

Med anledning av översvämningarna i Småland hölls ett möte i Vimmerby mellan infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, banförvaltare, vägentreprenör Svevia och Infranord i början av juli. Direktiven blev att sätta in alla möjliga insatser för att återställa järnvägen mellan Kvillsfors-Pauliström så att godstrafiken kan återupptas. Pappersbruket i Pauliström är helt beroende av järnvägen och all deras export ligger nu nere.

– Vi gör vårt yttersta för att återställa järnvägen. Nu sätter vi in extraresursers bestående av spårgående grävmaskiner, hjullastare, spårgående dumper, spårriktare och lastbilar för transporter. Ungefär åtta tekniker kommer att arbeta på flera områden, säger Torbjörn Annell, Platschef på Infranord, region Syd. 

För att förhindra ytterligare förstörelse har man även tillsatt 20 militärer som ska bygga sandvallar mot  järnvägen.

2012-07-18